Zasady przetwarzania danych osobowych na stronie www.barukarchitekci.pl

free web builder

Szanowni Państwo, w związku z obowiązującym od 25.05.2018 r. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, przedstawiamy informację, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach działalności naszego biura projektowego.

  1. Kim jesteśmy - Administratorem danych osobowych pozyskanych od Państwa za pośrednictwem strony internetowej barukarchitekci.pl jest firma "BARUK Architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000895266, NIP 8943166066 z siedzibą przy ul. Północnej 15-19/ Budynek 2.2/ 206, 54-105 Wrocław. Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@barukarchitekci.pl oraz pod nr tel. 791 579 184.
  2. Skąd pozyskujemy dane - Państwa dane osobowe pozyskujemy podczas wysyłania przez Państwa poczty elektronicznej za pomocą formularza lub na podany na stronie adres, a także w wyniku kontaktu z nami za pośrednictwem telefonu.
  3. Jakie dane przetwarzamy - Imię i/lub nazwisko , adres e-mail, nr telefonu, nazwa oraz opcjonalnie nip firmy, adres IP komputera, z którego zostało złożone zamówienie. Inne dane, które mogą nam Państwo przekazać w toku korespondencji lub rozmów telefonicznych. Do analizy sposobu korzystania ze strony przez użytkownika oraz z powodów determinowanych przez używane technologie stosujemy pliki cookie („ciasteczka”) – małe pliki tekstowe, które strony internetowe zapisują w urządzeniu użytkownika w celu identyfikacji przeglądarki lub urządzenia, a także w celu przechowywania danych w przeglądarce użytkownika. Możliwe jest ustawienie przeglądarki, aby wyświetlała ostrzeżenie podczas prób zapisywania plików cookie, a także eliminacja niektórych lub wszystkich plików cookie zapisywanych przez stronę. 
  4. W jakim celu przetwarzamy dane - Dane osobowe pozyskane od Państwa przetwarzamy w celu: odpowiedzi na Państwa zapytania, komunikacji z Państwem w zakresie dotyczącym konkretnego zlecenia projektowego lub w zakresie wynikającym z treści zapytania, jakie Państwo do nas kierują – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na zapewnieniu wysokiego poziomu obsługi klienta. Spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na konieczności wypełnienia obowiązków prawnych; ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes firmy polegający na ochronie swoich praw.
  5. Jak długo przechowujemy dane - Przechowujemy i przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres realizacji zlecenia, a także po jego zakończeniu, w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, wypełnianiem obowiązków księgowych i podatkowych oraz dla prowadzenia wewnętrznych statystyk i archiwizacji danych, jednak nie dłużej niż 10 lat.
  6. Kto jest odbiorcą powierzonych danych - Państwa danych osobowych nie udostępniamy komercyjnie podmiotom trzecim. Natomiast w zakresie wymaganym przez naszą działalność możemy przekazywać dane: podmiotom dostarczającym nam usług hostingowych, podmiotom odpowiedzialnym za działanie i bezpieczeństwo strony, podmiotom świadczącym nam usługi projektowe, podmiotom świadczącym nam usługi księgowe, upoważnionym na podstawie przepisów prawa organom państwowym.
  7. Jakie są Państwa prawa dotyczące danych - W odniesieniu do przekazanych nam danych osobowych mają Państwo zapewniony szereg praw, z których mogą Państwo skorzystać na swoje żądanie, a mianowicie: prawo dostępu – prześlemy Państwu przechowywane dane w dostępnym formacie pliku; prawo do poprawiania – w przypadku nieprawidłowych danych zmienimy je na zgodne ze stanem faktycznym; prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane w sposób nieadekwatny (np. zbyt szeroki), ograniczymy ten zakres, o ile będzie to w zgodzie z obowiązującym nas prawem i nie uniemożliwi realizacji naszych zobowiązań wynikających z umów; prawo do przenoszenia – umożliwimy Państwu przekazanie danych do innego administratora w dostępnym formacie pliku; prawo do usunięcia – usuniemy w całości lub częściowo lub uczynimy anonimowymi Państwa dane, o ile nie uniemożliwi to wypełniania obowiązków nakładanych na nas przez przepisy prawa. W celu realizacji przysługujących Państwu praw, mogą Państwo kontaktować się z nami poprzez adres e-mail biuro@barukarchitekci.pl lub listownie pod adresem: „BARUK Architekci sp. z o.o.” ul. Północna 15-19/ Budynek 2.2/ 206, 54-105 Wrocław.

© BARUK Architekci sp. z o.o. 2023 wszelkie prawa zastrzeżone