Prowadzimy projekty architektoniczne oraz koordynujemy wielobrażowe dokumentacje techniczne w następujących specjalizacjach budownictwa:

free web maker
  • Przemysł - budynki, hale przemysłowe, w tym wielkokubaturowe (zakłady chemiczne, fabryki silników, fabryki opakowań, stacje transferu odpadów i wiele innych).
  • Usługi - hotele, gastronomia, handel.
  • Administracja - budynki administracyjno-biurowe, biurowce, zaplecza socjalne.
  • Szkolnictwo - szkoły, przedszkola.
  • Zabudowa mieszkaniowa - domy jedno- i wielorodzinne.
  • Projekty wystroju i wyposażenia wnętrz - mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i specjalistycznych.
  • Dokumentacja oraz obsługa Inwestycji w języku angielskim - obsługujemy inwestycje oraz przygotowujemy dokumentacje dwujęzycznie.

Nasza oferta

Zakres usług

Mobirise

Wielobranżowa dokumentacja techniczna wraz z koordynacją

Projekty budowlane, ofertowe, wykonawcze i dokumentacja powykonawcza w branżach: architektonicznej (jako głowny projektant), drogowej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z uzgodnieniami
z rzeczoznawcami ds. pożarowych oraz sanitarno-epidemiologicznych i innymi. Projekty warsztatowe w zakresie konstrukcji.
W zakresie dokumentacji wielobranżowej współpracujemy od lat z zaufanymi, profesjonalnymi biurami branżowymi,
posiadającymi rozległe doświadczenie w projektowaniu.


Koncepcje i analizy

Projekty koncepcyjne, analizy wykonalności, weryfikacja dokumentacji pod względem zgodności z przepisami oraz poprawności rozwiązań techniczno-budowlanych.

Pozwolenie na budowę

Przygotowanie oraz monitorowanie postępowania administracyjnego w Wydziale Urbanistyki i Architektury, zmierzającego do uzyskanie pozwolnia na budowę.

Nadzór autorski

Autorski nadzór nad budową, opracowywanie detali, rozwiązywanie zagadnień pojawiających się podczas budowy, optymalizacja rozwiązań projektowych.

BIM

Building Information Modeling

idea pracy i wymiany informacji

Oferujemy obsługę procesu inwestycyjnego za pomocą najnowszych technologii parametrycznego projektowania i modelowania obiektów: BIM.

Termin oznacza nie tylko specyficzne oprogramowanie czy wirtualny obiekt ale w szczególności złożone procesy i analizy zawarte w trójwymiarowym modelu, będącym podstawą do tworzenia dokumentacji i koordynacji międzybranżowej. Technologia BIM pozwala szybko przeanalizować koszty i obmierzyć ile potrzeba materiałów, unikać kolizji i błędów, zoptymalizować czas pracy w biurze projektowym i na budowie ułatwiając wzajemną interakcję i współpracę.

Pracujemy wielobranżowo w środowiskach BIM Autodesk (Revit) oraz Graphisoft (ArchiCAD).

Technologia BIM

Usprawnienia procesu inwestycji

Weryfikacja

zarządzanie zasobami
koordynowanie harmonogramu
analiza wydajności procesu


Dane

planowanie etapów
system konstrukcji
instalacje M&E
rejestrowanie procesu

BIM Baruk

Projektowanie

planowanie
analiza zagospodarowania
wizualizacja | symulacja
koordynacja 3D
analizowanie etapów

Gwarancja

zgodności z znormami
kontrola 3D i planowanie
cyfrowa fabrykacja

© BARUK Architekci sp. z o.o. 2023 wszelkie prawa zastrzeżone